meer
minder

Voorwoord

In overeenstemming met ons charisma willen we het contemplatieve leven en verschillende apostolische opgaven met elkaar verbinden en “zout der aarde” en “licht van de wereld” zijn (vgl. Mt. 5,13-14).

Godgewijde zijn

Onze eerste opgave bestaat daarin, getuigenis van Christus af te leggen, die in deze wereld arm, kuis en gehoorzaam geleefd heeft. Door ons godgewijde zijn willen we hem verkondigen en het bewustzijn bij de mensen wekken, dat we door Hem Verlossing en eeuwig leven ontvangen.

Jezus, wij willen uw Evangelie onvoorwaardelijk leven en verkondigen. Moeder Julia

Leven in gemeenschap

Als godgewijde vrouwen en mannen willen we “experten in gemeenschappelijk leven” (Paus Franciscus) zijn. We leven in kleinere of grotere gemeenschappen. De wederzijdse aanvulling (complementariteit) tussen allen is een essentieel element van onze roeping.

Onze gemeenschappen moeten cellen van éénheid en vrede zijn. Moeder Julia

Intenties

Deel ons uw intenties mee. Wij bidden voor u!

Voorsprekers bij de Heer

Bij het getijdengebed, de rozenkrans, de eucharistische aanbidding en andere gebeden, brengen we de zorgen, intenties en de hoop van de mensen tot God. Het is een werk van barmhartigheid voor de levende en overledenen te bidden.

Vreugde en hoop, verdriet en angst van de mensen vandaag, vooral van de armen en van hen die ook te lijden hebben, zijn evenzeer de vreugde en de hoop, het verdriet en de angst van Christus‘ leerlingen. 2e Vaticaans Concilie (GS 1)

Centra

We ontvangen vele mensen. Ze bidden met ons en we delen samen in het geloof. Kinderen, jongeren en volwassenen krijgen catechese. De priesters treffen zich in een broederlijke gemeenschap. Zoekende mensen ontvangen geestelijke begeleiding en oriëntering. We wensen dat vele mensen door het meeleven met ons de Kerk als een familie Gods kunnen ervaren.

Thalbach

Het klooster Thalbach (Oostenrijk) is een thuis voor onze ganse geestelijke familie. Sinds 1436 is dit een plaats van godgewijd leven. Franciscanessen en Dominicanessen waren voor geruime tijd een zegen voor deze plaats. Op vraag van de Dominicanessen in 1983, heeft “Het Werk” dit klooster overgenomen. In de kerk waar zich ook het graf van Moeder Julia bevindt, wordt Maria als “Zetel der Wijsheid” (13e eeuw) vereerd.

Collegium Paulinum

In het Collegium en aan de plaatselijke pauselijke universiteiten volgen de toekomstige priesters van de gemeenschap hun opleiding. De nabijheid van de paus en de ontmoeting met gelovigen uit de hele wereld laten ons de katholieke Kerk als een universele Kerk ervaren.

Geluwe

Moeder Julia werd in Geluwe (West-Vlaanderen, België) geboren. Bijna twintig jaar lang leefde ze met haar familie in een klein huis. Daar ontving ze de grote genaden, die God voor de stichting van “Het Werk” wilde schenken.

Onze centra

Onze verschillende centra zijn voor ons plaatsen waar we een thuis vinden en mensen kunnen ontvangen. Onze huizen en woningen zijn heel verschillend in grootte en stijl. We willen er vooral de bijbelse gastvrijheid leven. In ieder centrum bevindt zich een huiskapel. We zijn in meer dan tien verschillende landen werkzaam: in Europa, in de Verenigde Staten en in Jeruzalem.

De centra van ‚Het Werk‘ zijn bedoeld als plaatsen waar vele mensen licht en warmte kunnen ontvangen in de kracht van de eenheid en de liefde. Moeder Julia

Velerlei diensten

Voor het ogenblik hebben we taken – individueel of gemeenschappelijk – in parochies, in dienst van verschillende diocesen en gemeenschappen en in dienst van de Heilige Stoel. We als gidsen ingezet, werken in scholen, ziekenhuizen en bejaardentehuizen. We houden voordrachten en organiseren catechese en zijn werkzaam in de sociale zorg. Één van onze doelen is de verspreiding van de geschriften en de persoon van de zalige John Henry Newman en we beheren het theologisch erfgoed van Cardinaal Leo Scheffczyk.

Velerlei diensten

Vele mensen stellen ons de vraag, wat we doen? We vervullen vele en verschillende taken. Het belangrijkste voor ons is echter, wie we zijn: We willen in alles getuigenis afleggen van de liefde van Christus voor de mensen en van onze liefde voor de Kerk.

Houd je kranig! De wereld van vandaag heeft zielen nodig die van God vervuld zijn. Moeder Julia

Nieuwe horizonten

We willen luisteren naar Gods wil. Hij mag over ons beschikken. We zijn daarom steeds bereid om onze huidige taken neer te leggen om op weg te gaan naar nieuwe opdrachten en plaatsen.

Wij mogen van God alles verwachten, niet als passieve toeschouwers, maar wel vanuit een geëngageerd dienen. Moeder Julia