meer
minder

Voorwoord

In de navolging van Jezus putten we uit de rijke geestelijke bronnen van de Kerk. Zij laten ons groeien in de liefde tot God en vernieuwen ons leven. Uit hen ontvangen we kracht voor onze zending in onze gemeenschap, de Kerk en de wereld.

Goed is de Heer en heerlijk is het, met Hem verenigd te leven. Moeder Julia

Het Woord Gods

Iedere dag luisteren we naar Gods Woord. Daardoor spreekt God in menselijke taal tot ons. De persoonlijke meditatie en het gemeenschappelijk gesprek over en met Gods Woord helpen ons om door deze rijkdom steeds meer doordrongen te worden.

Ons leven moet een verwerkelijkt Evangelie zijn. Moeder Julia

Eucharistie

In het middelpunt van iedere dag staat de Heilige Eucharistie. Ze is voor ons, zoals voor alle gelovigen het hoogtepunt van het hele christelijke leven.

Het heilig Misoffer is het grootste wat er op aarde bestaat. Moeder Julia

Getijdengebed

In het getijdengebed (lauden, lezingendienst, middaggebed, vesper en dagsluiting) loven we God en verenigen we ons met de biddende Kerk over geheel de wereld.

Welk een schat betekent dit gebed voor de universele Kerk. Het is een gave van de Heilige Geest. Moeder Julia

Eucharistische aanbidding

We worden innerlijk door de tegenwoordigheid van Jezus in het Allerheiligste aangetrokken. Iedere avond of gedurende de dag vertoeven we gemeenschappelijk of persoonlijk bij de eucharistische Jezus.

Een liefdeleven moet gesteund en gebaseerd worden op de gebedsontmoetingen en onderhandelingen met de Beminde. Moeder Julia

Zondag

De zondag vieren we als dag van gebed en bezinning, als een dag van rust en vreugde in de Heer, een samenzijn als familie in de dienst van God en van de mensen. We willen ertoe bijdragen dat de zondag het leven van de christenen op een nieuwe manier doordringt.

Zondag is een dag die zich helemaal in het hart van het christelijk leven bevindt. Johannes Paulus II