Cover
»«
Gepubliceerd op
27.07.2019
Auteur
FSO - Internationaal

Studentenpastoraat - Hoop voor de toekomst

P. Simon De Keukelare FSO stelt zich voor

P. Simon de Keukelare FSO
In 2008 ben ik in mijn gemeenschap, de Geestelijke Familie Het Werk ingetreden.
 
Sinds 2016 ben ik priester.
 
Toen ik zelf nog een “normale student” in België was ben ik door een aantal grote denkers, vooral de antropoloog René Girard, tot een dieper geloof gekomen. Over Girard heb ik enige wetenschappelijke artikelen gepubliceerd. Het thema wetenschap en geloof houdt me ook in het studentenpastoraat bezig.
 
Sinds september 2018 leid ik de Katholische Hochschulgemeinde (KHG) in Wenen, samen met een geëngageerd team van priesters en leken. Ik ontdek steeds meer hoe mooi en relevant de volheid van het katholieke geloof is. Het is vooral mooi om te zien hoe Jezus het leven van jonge mensen veranderen kan. Ik heb grote hoop voor de toekomst en voor de eeuwigheid!
 
Het is een vreugde met een team voor een groeiende, missionaire en levendige studentengemeenschap te werken. De vele jonge mensen zijn de hoop voor de toekomst! In het afgelopen jaar hebben zich hier meerdere jonge mensen laten dopen, anderen vonden het geloof (terug), weer anderen werden apostelen voor hun vrienden… sommigen zijn zelfs betere voetballers geworden, kregen tips voor het studeren en maakten lekker eten voor collega-studenten en behoeftigen.
Priesterwijding 2016
Ontmoeting schept vreugde: Simon treft Simon bij een activiteit in de KHG Wenen