Gepubliceerd op
26.07.2019
Auteur
Centrum Damascus

Noveen tot Maria, Zetel van de Wijsheid

tot Maria, Zetel van de Wijsheid

In voorbereiding op 15 augustus, het hoogfeest van de Tenhemelopneming van Maria, de grote bedevaartsdag in het heiligdom van Villers-Notre-Dame.

Download hier het noveenboekje.

 

EERSTE DAG of 7 augustus

Maria, Zetel van de Wijsheid,
maak ons hart ruim zoals het uwe
en vervul het met uw wijze en schenkende liefde,
die vrede brengen kan in eigen hart en bij de anderen.

Moeder van de goddelijke Wijsheid,
bid voor ons. 


Bid een tientje van de rozenkrans
en het noveengebed (onderaan). 

 

TWEEDE DAG of 8 augustus

Maria, Zetel van de Wijsheid,
maak ons hart ruim zoals het uwe
en vervul het met uw wijze en schenkende liefde,
die een klimaat van vreugde en geborgenheid scheppen kan
voor allen die het dagelijks leven delen.

Moeder van de goddelijke Wijsheid,
bid voor ons. 


Bid een tientje van de rozenkrans
en het noveengebed (onderaan).

 

DERDE DAG of 9 augustus

Maria, Zetel van de Wijsheid,
maak ons hart ruim zoals het uwe
en vervul het met uw wijze en schenkende liefde,
die de bereide wil ondersteunen en aanvullen kan
met deugd en tegemoetkoming.

Moeder van de goddelijke Wijsheid,
bid voor ons.


Bid een tientje van de rozenkrans
en het noveengebed (onderaan)

 

VIERDE DAG of 10 augustus

 

Maria, Zetel van de Wijsheid,
maak ons hart ruim zoals het uwe
en vervul het met uw wijze en schenkende liefde,
die zichzelf voorbijzetten kan om zielenlasten te dragen.

Moeder van de goddelijke Wijsheid,
bid voor ons. 


Bid een tientje van de rozenkrans en het noveengebed (onderaan).

 

VIJFDE DAG of 11 augustus

 

Maria, Zetel van de Wijsheid,
maak ons hart ruim zoals het uwe
en vervul het met uw wijze en schenkende liefde,
die offers brengen en doordragen kan
in de plicht van elke dag.

Moeder van de goddelijke Wijsheid,
bid voor ons. 


Bid een tientje van de rozenkrans
en het noveengebed (onderaan).

 

ZESDE DAG of 12 augustus

 

Maria, Zetel van de Wijsheid,
maak ons hart ruim zoals het uwe
en vervul het met uw wijze en schenkende liefde,
die dienen kan zonder lof, voldoening, noch beloning te zoeken
en zo anderen weet te ontlasten.

Moeder van de goddelijke Wijsheid,
bid voor ons. 


Bid een tientje van de rozenkrans
en het noveengebed (onderaan). 

 

ZEVENDE DAG of 13 augustus

 

Maria, Zetel van de Wijsheid,
maak ons hart ruim zoals het uwe
en vervul het met uw wijze en schenkende liefde,
die zwijgen kan over zichzelf
en in herstellende boete veel weet goed te maken.

Moeder van de goddelijke Wijsheid,
bid voor ons. 


Bid een tientje van de rozenkrans
en het noveengebed (onderaan). 

 

ACHTSTE DAG of 14 augustus

 

Maria, Zetel van de Wijsheid,
maak ons hart ruim zoals het uwe
en vervul het met uw wijze en schenkende liefde,
die volhouden kan wanneer iets moeite kost
of een extra inspanning vraagt uit liefde tot Jezus, uw Zoon.

Moeder van de goddelijke Wijsheid,
bid voor ons.

Bid een tientje van de rozenkrans
en het noveengebed (onderaan) . 

 

 

NEGENDE DAG of 15 augustus

 

Maria, Zetel van de Wijsheid,
maak ons hart ruim zoals het uwe
en vervul het met uw wijze en schenkende liefde,
die geloven, hopen en beminnen kan
om een ware getuige van uw Zoon te zijn in deze tijd.

Moeder van de goddelijke Wijsheid,
bid voor ons.


Bid een tientje van de rozenkrans
en het noveengebed (onderaan).

 

NOVEENGEBED

Moeder Maria, 
wees mijn voorbeeld van overgave en inzet. 
Verkrijg voor mij een hart dat eerlijk is en zuiver, steeds gericht op wat God wil; 
een hart dat ruimte biedt aan allen en bereid is om de naaste te dienen; 
een hart dat moedig is en groot om de moeilijkheden te overwinnen; 
een hart dat nederig genoeg is om vergeving te vragen en steeds te herbeginnen; 
een hart dat alles verwacht van Jezus, uw Zoon en onze Heer. 
Maria, Zetel van de Wijsheid, bid voor ons en met ons. 
Amen.