Cover
»«
Gepubliceerd op
21.06.2019
Auteur
Zr. Birgit Dechant fso

Vijfde internationale ontmoeting Nieuwe Vormen van Godgewijd Leven in Rome

Voor de 5de keer op rij kwamen instituten die een nieuwe vorm van godgewijd leven vertegenwoordigen samen in een internationale bijeenkomst in Rome van 13 tot en met 15 juni 2019. 130 vertegenwoordigers van 40 verschillende instituten (afkomstig uit 24 landen) woonden de conferentie bij. De bijeenkomst had als thema: Nieuwe wegen: toewijding en levensstaten bij de Nieuwe Vormen van Godgewijd Leven.

In de openingstoespraak stelde P. Jezus Fernandez, president van het Instituut Id van Christus de Verlosser Idente Missionarissen, dat godgewijde personen zich onderscheiden door te streven naar mystieke eenheid en heiligheid en dat, om de Kerk te kunnen helpen het zuurdesem van heiligheid te zijn, het godgewijde leven moreel gezag moet hebben. Zr. Margarete Binder, internationale overste van de godgewijde vrouwen van de Geestelijke Familie Het Werk, moedigde op haar beurt de aanwezigen aan om op deze weg het geduld, het doorzettingsvermogen en het gebed niet te vergeten. Van zijn kant stelde P. Rodrigo Carrizo Moya, voorzitter van de Missionaire Broederschap Verbum Dei, dat de nieuwe vormen een weg in aanbouw zijn die het pad bereiden voor de gemeenschappen die in de toekomst zullen komen.

De secretaris van de Congregatie voor de Instituten van het Godgewijde Leven en de Sociëteiten van het Apostolische Leven, aartsbisschop José Rodríguez Carballo O.F.M., zetelde als voorzitter bij de slotzitting. Daarbij spraken de woordvoerders van de verschillende werkgroepen. Het begrip van toewijding in de verschillende levensstaten, de gemeenschap en haar missie, de vormen van verbondenheid volgens de levensstaten en de term 'kerkelijke familie' waren enkele van de hoofdthema's. Verder analyseerden de deelnemers binnen de werkgroepen de verschillende concepten die door de sprekers waren voorgesteld: de charismatische wijding, voorgesteld door Lourdes Grosso M.Id; de term kerkelijke familie en de relatie tussen de levensstaten, behandeld door P. Friedrich Bechina F.S.O.; de toewijding als Verbond met God, voorgesteld door P. José Cristo Rey García Paredes C.F.M. en missionaire gemeenschap, geanalyseerd door P. Rodrigo Carrizo Moya F.M.V.D.

Na te hebben geluisterd naar de conclusies, evalueerde aartsbisschop Rodriguez Carballo deze charismatische diversiteit als zeer positief, want het toont aan dat 'de Geest niet in herhaling valt, maar creatief is’. Hij moedigde de nieuwe vormen aan om deze rijke diversiteit te behouden. Hij benadrukte ook enkele aspecten die ze in hun toekomstige werkzaamheden moeten overwegen: het juridisch kader, wetende dat de wet het leven moet helpen; de kerkelijke gemeenschap; de band met de stichters en stichteressen; het gevoel voor de dienst van het gezag; het begrip van toewijding en het belang van vorming. Hij bracht ook een groet en de zegen van paus Franciscus over aan alle aanwezigen, aangezien hij hem enkele uren eerder had ontmoet en waarbij de paus zijn belangstelling had uitgesproken voor de nieuwe vormen van godgewijd leven.

De nieuwe vormen van godgewijd leven ontloken in het begin van de 20ste eeuw en velen van hen rond de tijd van het Tweede Vaticaans Concilie. Enkele van hun gemeenschappelijke kenmerken zijn het opnemen van de verschillende levensstaten binnen de gemeenschap en inzet om antwoorden te vinden op de uitdagingen van de nieuwe evangelisatie. Het coördinerende team voor deze ontmoeting bestond uit leden van de Missionaire Broederschap Verbum Dei, de Geestelijke Familie Het Werk en het Instituut Id van Christus de Verlosser, Idente Missionarissen. De sessies werden gehouden in Casa per ferie Enrico De Ossò.

Lourdes Grosso, M.Id.; P.Domingo J. Andrés Gutiérrez, C.F.M.; P. Jesús Fernández M.Id.; Sr. Margarete Binder F.S.O.; P. Rodrigo Carrizo F.M.D.V.; P. José Cristo Rey García Paredes C.F.M.