Gepubliceerd op
21.08.2023
Auteur
Suzanne Tas fso
Locatie
Villers-Notre-Dame (België)

Geroepen tot heiligheid

»Veel vurigheid onder een stralende zon«

De ochtend van 15 augustus

In het dorp was het al vroeg een drukte van belang: de boeren profiteerden van het gunstige weer om de oogst binnen te halen en de gemeente Ath veegde nog een laatste keer de straten en maaide de bermen. Dinsdagochtend was alles klaar.

Parochianen uit Villers-Notre-Dame en Villers-Saint-Amand en omgeving, pelgrims en vrienden verzamelden zich eerst met Abbé Xavier Nys, pastoor van de Pastorale Eenheid, in de kerk van Villers-Saint-Amand om de Heilige Mis te vieren in het Frans en het Nederlands, met een vleugje Engels. Het Credo in het Latijn was een gelegenheid om de universaliteit van de Kerk en de verbondenheid van alle deelnemers tot uitdrukking te brengen.

Maria trekt door de straten

De processie begaf zich vervolgens naar het heiligdom van Villers-Notre-Dame, met een korte tussenstop bij het kapelletje van de H. Gerardus en de kapel van de molen. Eerst zien we de gebruikelijke groepen, de praalwagen om te danken voor de vruchten van de aarde, de fanfare " verenigde vrienden" uit Ellezelles", de Heilige Amandus en Onze-Lieve-Vrouw van de Rozenkrans. Daarna kwamen de gastgroepen, een delegatie uit Schotland die koningin Margaret vertegenwoordigde en haar relikwieën droeg, en een groep die de relikwieën van de heiligen Relinde en Harlinde droeg, wiens jubileum zojuist werd gevierd. Sinds 1388 wordt deze schat elke vijfentwintig jaar in processie van Aldeneik naar Maaseik gedragen. Klein maar fijn, Onze Lieve Vrouw van de kiezelstenen, die voor de gelegenheid haar kapel heeft verlaten, wordt met trots gedragen door een kleine delegatie uit Meslin l'Évêque. Een groep jonge pelgrims, net terug van de WJD, kwam samen om het kruis te dragen en de bijzondere dagen die ze in Lissabon doorbrachten opnieuw te beleven. Onze-Lieve-Vrouw van Villers, gedragen en omringd door de Pelgrims van Maria Zetel der Wijsheid, trok vervolgens door haar dorp, gevolgd door het Heilig Sacrament, voorafgegaan door een groep zusters van Het Werk in koormantel en de Gemeenschap Dienaressen van de Armen uit Jemappes.

Picknick

Tot slot vormde de familiepicknick in de tuin van het Huize Damaskus een gelegenheid voor de jongeren om hun ervaringen in Lissabon te delen en om de boel wat op te vrolijken met een paar muziekstukken. De bedevaart eindigde met een moment van aanbidding in het heiligdom Villers-Notre-Dame.

Achter deze prachtige uitdrukking van ons geloof staan veel mensen die tijd noch kennis hebben gespaard om deze mariale dag tot een succes te maken: de naaisters, de kleedsters, de kappers, de decorateurs, de bestuurders van de praalwagens en signalisatiewagens, de verhuizers, de eigenaars van het materiaal, het beveiligingspersoneel, het koor en alle mensen die gebeden hebben voor het geestelijk welslagen van deze dag.

In deze onzekere tijden houden we vertrouwen vast aan de wetenschap dat de zegen van de hemel is neergedaald op onze dorpen, onze gezinnen en onze bedrijven, en dat alle intenties die aan de Heer en aan Onze Lieve Vrouw zijn toevertrouwd een gunstig en effectief antwoord zullen vinden.

Natuurlijk hebben we 15 augustus 2024 al genoteerd in onze agenda!!

Een impressie van de processie door Ath Infos: https://www.facebook.com/100064831742389/videos/261118376727955/