Cover
»«
Gepubliceerd op
14.04.2022
Auteur
FSO Internationaal
Locatie
Merkelbeek - Nederland

Heilig Verbond van zuster Ellen Custers

Op 26 maart heeft zuster Ellen Custers haar Heilig Verbond met het Hart van Jezus gesloten. De viering vond plaats in Merkelbeek, Nederland. Bisschop Hans van den Hende ging voor in de viering. 

"Ik wil een instrument zijn van Jezus' vreugde" - deze woorden van Moeder Julia Verhaeghe (1910 - 1997) werden door Zuster Ellen gekozen als motto voor haar godgewijde leven. En deze vreugde was duidelijk voelbaar op de dag van haar verbond. Omkaderd door de lentezon, een prachtig versierde kerk en ontroerende kerkmuziek, sprak zuster Ellen haar jawoord op de roepstem van de Heer.

Mgr. Hans van den Hende, bisschop van Rotterdam en voorzitter van de Nederlandse bisschoppenconferentie, celebreerde de dienst in de parochiekerk van Sint-Clemens van Merkelbeek, die meer dan vol was gevuld. Hij legde in de homilie uit dat het godgewijde leven een ontplooiing is van de doopgenade.

Een bijzonder ontroerend moment was toen zuster Ellen de witte koormantel kreeg overhandigd en voor de eerste keer hiermee bekleed door het middenpad naar voor begaf. Moeder Margarete Binder FSO overhandigde haar de bruidsring.

Na de feestelijke liturgie was er een gezellig samenzijn. Op het plein van BMV De Henkhof, brachten fanfare Sint-Joseph en de schutters van Merkelbeek een felicitatie en zorgden zo voor een feestelijke sfeer.

Pater Peter Willi FSO, die tot de aanwezigen behoorde, zei: "Vandaag kon de Kerk echt ervaren worden als de familie van God! Zij die Christus volgen ontvangen vreugde en vrede en mogen deze kostbare gaven doorgeven."

naar de fotogalerij van bisdom ROERMOND