Gepubliceerd op
05.08.2023
Auteur
De Geestelijke Familie Het Werk
Locatie
Rome

Definitieve goedkeuring van de constituties van de Geestelijke Familie Het Werk

De Geestelijke Familie Het Werk werd in 2001 volgens canon 605 van het Wetboek van Canoniek Recht erkend als een nieuwe vorm van gewijd leven van pauselijk recht.  De constituties die de wettelijke normen bevatten met betrekking tot het wezen en het doel van de gemeenschap, alsook tot het bestuur, het leven, het lidmaatschap en de vorming van haar leden, werden toen zoals gebruikelijk goedgekeurd voor een periode van tien jaar. In 2011 werd dit wetboek herzien en zonder wijzigingen opnieuw verlengd voor tien jaar door het Dicasterium voor de Instituten van Gewijd Leven en Sociëteiten van Apostolisch Leven.

In 2013 onderging de gemeenschap naar aanleiding van beschuldigingen van ex-leden een apostolische visitatie. Twee werkgroepen, de ene theologisch en de andere juridisch, hebben de tot dan toe goedgekeurde constituties herzien en herwerkt. In 2019 keurde de Familievergadering (Algemeen Kapittel) deze tekst goed en diende hem in bij de Heilige Stoel.

Op 25 juli 2023, het feest van de apostel Jacobus, heeft het bevoegde Dicasterium de ingediende constituties definitief goedgekeurd. De Geestelijke Familie Het Werk, gesticht door Moeder Julia Verhaeghe (1910-1997) is daarmee een van de eerste gemeenschappen met een nieuwe vorm waarvan de constituties na een proefperiode definitief door de Kerk werden goedgekeurd. Het Werk wordt gevormd door een gemeenschap van  godgewijde mannen en vrouwen alsook door leden in bredere zin uit diverse levensstaten en andere gelovigen die op geestelijke wijze met de gemeenschap verbonden zijn (Constituties 2023 I,1).

 

Bregenz - Rome

P. Dr. Thomas Felder FSO

M. Margarete Binder FSO