Zalig Kerstfeest

Cristus natus est! Jesus is born! Gott ist geboren! Christus is geboren!

Deze ongelooflijke boodschap gaat vandaag als een lopend vuurtje de wereld rond.

Doorheen Gods menswording schittert onze verlossing al. Reden voor vreugde, reden voor dankbaarheid De centra van Het Werk en en hun broeders en zusters, wensen je allemaal een genadevol kerstfeest.

»Aan alle lezers van onze website, aan alle vrienden van de gemeenschap, aan alle weldoeners en vrijwilligers, wensen wij overvloedige genaden en Gods bescherming en zegen toe in het nieuwe jaar 2024!«
De Geestelijke Familie Het Werk