Gepubliceerd op
15.04.2023
Auteur
FSO
Locatie
Roma

Paus Benedictusdagen in Rome

Vijftien jonge mannen uit Duitsland, Oostenrijk, Italië, Slovenië, Groot-Brittannië en Brazilië namen tijdens de Goede Week deel aan de ‘Paus Benedictus’-dagen die onze geestelijke familie dit jaar in Rome organiseerde. De dagen, onder leiding van p. Hermann, waren getekend door verdieping van het geloof, feestelijke liturgieën, het bezoeken van de heilige plaatsen en verrijkende gemeenschapservaringen.

Leidraad tijdens deze dagen was de persoon van paus Benedictus XVI. Wie kan ons beter in het geloof sterken als hij! We verdiepten ons in zijn leven en hadden de vreugde dat Z. Exc. mgr. Georg Gänswein, die de overleden paus jarenlang als secretaris ter zijde stond, ons over zijn ervaringen met hem kwam vertellen. Aan de hand van de Jezus-trilogie van Joseph Ratzinger drongen we bovendien dieper door tot de centrale mysteries van ons geloof in Jezus Christus: van het Laatste Avondmaal en de instelling van de Eucharistie over het lijden en sterven des Heren tot zijn glorierijke Verrijzenis en overwinning op de dood. We konden ook bidden aan het graf van Benedictus XVI in de Sint-Pietersbasiliek, wat voor allen een aangrijpend moment was.

Een ander hoogtepunt was natuurlijk de viering van Palmzondag en de Chrismamis op Witte Donderdag, die we doorbrachten in het gezelschap van paus Franciscus en tienduizenden gelovigen uit alle hoeken van de wereld. Indrukwekkend waren ook de Eucharistievieringen in de Sint-Sebastiaanscatacomben en in het palazzo van de Propaganda Fide, aan het altaar waar de heilige John Henry Newman zijn eerste Mis als katholieke priester heeft opgedragen. Verder lieten het herdenken van de martelaren uit de twintigste eeuw in de kerk van Sint-Bartolomeus, de geknielde rozenkrans op de Heilige Trap en de kruisweg in de basiliek van Santa Croce een diepe indruk na. Vele deelnemers vonden vreugde aan het getijdengebed en de Eucharistische aanbidding met de huisgemeenschap. 

Ten slotte konden we ook vele verrijkende gemeenschapservaringen opdoen: allereerst in het hartelijk samenzijn onder jongeren, die gemeen hebben dat ze het geloof ernstig willen nemen, maar ook in het bezoek van de twee belangrijkste basilieken van Rome, Sint-Pieter en Sint-Paulus buiten de Muren, bij de Newman Walk, die ons dwars door de Romeinse binnenstad in de voetsporen van de Engelse heilige voerde en bij een filmavond over het leven van Moeder Julia. Voorts waren de gezamenlijke maaltijden, thuis en in verschillende eetgelegenheden buitenshuis (die een vleugje Italiaanse flair toevoegden), uiteenlopende werkzaamheden rond het huis en in de tuin en een gezellige avond waarbij we onze mooiste Rome-ervaringen uitwisselden, momenten waarop de gemeenschap werd opgebouwd.

In deze dagen ervoeren we hoe wondermooi het is in Jezus Christus te geloven en tot zijn Kerk te behoren. We ervoeren dat het van groots belang is over Hem te spreken – maar dat het zowaar nog belangrijker is mét Hem te spreken, naar Hem te luisteren en te groeien in de vriendschap met Hem en onder elkaar. Die vriendschap, die vreugde aan het geloof schenkt, lag Benedictus XVI steeds na aan het hart. Daarom gaf hij de pelgrims bij zijn laatste generale audiëntie als paus op 27 februari 2013 mee: “Ik wou dat iedereen de vreugde zou kennen christen te zijn. Ja, laten we toch blij zijn om het geschenk van het geloof; het is ons kostbaarste goed, dat niemand ons ooit kan wegnemen.” Moeder Julia schreef in dezelfde geest: “God wil zijn ‘Werk’ stralend, rein, waar en gezond. Hij wil dat wij de paasvreugde, de hoop en de liefde uitstralen die de eerste christenen bezielden.”