Auteur
Isabelle Dufaux

Boekpresentatie

Zij diende de Kerk

een nieuwe biografie over Moeder Julia Verhaeghe en het ontstaan van de Geestelijke Familie Het Werk.

Op woensdag 4 oktober 2023 vond in het UOPC, één van de grote katholieke boekhandels van België, de boekpresentatie plaats van het tweede deel van de biografie van Moeder Julia Verhaeghe, stichteres van de Geestelijke Familie Het Werk. Het boek werd gepresenteerd zowel in het Frans als in het Nederlands.

Na het eerste boek "Zij beminde de Kerk" wordt met dit tweede boek "Zij diende de Kerk" de biografie over Moeder Julia Verhaeghe en het ontstaan van de Geestelijke Familie Het Werk, vervolledigd.

De auteur, Hermann Geißler fso, kon vanuit Rome zelf aanwezig zijn bij deze boekpresentatie. Er waren interessante  getuigenissen in het Frans en het Nederlands van personen die het boek reeds hadden gelezen. Na de presentatie volgde een receptie met hapje en drankje en werd de mogelijkheid geboden om het boek te kopen en te laten signeren.

Auteur, pater Hermann Geißler fso

Al schrijvende, werd pater Hermann Geißler fso nog meer gefascineerd door de werking van God in een mensenhart. Hij neemt de lezer daardoor op een boeiende wijze mee in het verhaal en loodst hem door de persoonlijke geschiedenis van Julia Verhaeghe, die zich heeft laten raken door God. Rond haar ontstond een nieuwe tak in de grote familie van de Kerk. Een inkijk in haar leven geeft de lezer een hoopvolle kijk naar de toekomst.

-> Te verkrijgen 20,00 €

-> Beluister hier een radio-uitzending over dit nieuwe boek en de presentatie ervan

"Je kan dit boek lezen als een historisch boek; verder zou je het ook kunnen lezen uit nieuwsgierigheid over de persoon van Julia of over de gemeenschap van Het Werk; maar voor mezelf heeft dit boek me geholpen op mijn persoonlijke geloofsweg."

Alain, directeur bij een Brussels maatwerkbedrijf

"Persoonlijk herinner ik me een korte en eenvoudige ontmoeting met Moeder Julia op 15 Juli 1994. Ze gaf me de indruk van een persoon die aandacht had voor de tekenen van de tijd volledig toegewijd was aan de Heer., begiftigd was met bijzondere genaden en die zich als geestelijke moeder zonder voorbehoud gaf voor de Kerk en de mensen. Toen ik van 1994 tot 1999 permanente vertegenwoordiger van de Heilige Stoel was bij de internationale organisaties in Wenen , hebben enkele zusters van het werk me met grote toewijding gesteund. Gedurende deze jaren heb ik niet alleen hun bekwaamheid en edelmoedige bereidheid tot dienen ervaren, maar ook hun leven van geloof en gebed, hun liefde voor de Kerk in de uitdagingen van de tijd en hun familiegeest leren kennen. Ik begreep dat deze houdingen het charisma van Moeder Julia uitstraalden en bleef een vriend van Het Werk. Ik wens de lezers van deze biografie toe dat ze in Moeder Julia een persoon mogen ontmoeten die niets anders wilde zijn dan een getuige van Gods genadewerkeneen dochter van de Kerk en een werktuig van eenheid in liefde en waarheid."

Uit het voorwoord van Kardinaal Mario Zenari, Apostolische nuntius in Syrië

"Ja, we zijn jong en hebben in ons leven mensen nodig zoals Moeder Julia Verhaege die ons de tekenen van de tijd leren zien en we hebben een gemeenschap nodig die ons richtingaanwijzers biedt voor het dagelijkse leven."

Hanne, moeder en leerkracht middelbaar onderwijs

Al meer dan 35 jaar geeft Editions du Signe talrijke werken uit voor religieuze congregaties in verschillende talen over de hele wereld. We zijn er trots op dat we dit werk over het leven van Moeder Julia Verhaeghe, een hedendaagse stichteres van de Geestelijke Familie Het Werk, hebben uitgegeven. Ik was onder de indruk van Zuster Julia, een persoon met aandacht voor de tekenen van de tijd, volledig toegewijd aan de Heer en een geestelijke Moeder toegewijd aan de dienst van de Kerk en de mensen. Vandaag zet de Geestelijke Familie Het Werk de spiritualiteit van Moeder Julia voort. Eén woord vat het leven en de boodschap van Moeder Julia voor ons allemaal samen: "In de hemel zal ik blijven wat ik op aarde was: een moeder voor ieder van jullie." Moeder Julia, dank u dat u over ons waakt. Ik hoop dat veel lezers haar werk zullen ontdekken.

Christian RIEHL, Oprichter Editions du Signe

© Fotos Delforge - Leuze-en-Hainaut
»Ondanks alle moeilijkheden, ook binnen de Kerk, heeft zij nooit gewanhoopt. Integendeel, zij was een vrouw van grote hoop. Dat heeft mij gefascineerd bij Moeder Julia en heb ik geprobeerd te tonen met dit boek.«
Pater Hermann Geißler fso