Cover
»«
Gepubliceerd op
11.09.2018
Auteur
Centrum Geluwe

80 jaar "Het Werk"

Eucharistieviering met Mgr. Lode Aerts

Op 1 september vierden we samen met Mgr. Lode Aerts, bisschip von Brugge en al de vrienden van onze geestelijke familie een dankviering in de parochiekerk van Geluwe. Het is namelijk al 80 jaar geleden dat Vader Hillewaere zijn leven gaf voor het charisma, dat hij in de jonge Julia Verhaeghe zag ontluiken. Bovendien is onze gemeenschap nu al 20 jaar aanwezig op de plaats waar Moeder Julia haar jeugdjaren heeft verbracht. Na de H. Mis vond er een receptie plaats in het cultureel centrum. Hier volgen enkele fragmenten uit de homilie van bisschop Lode Aerts en de toespraak van de voorzitter van de kerkraad St. Dionysius.

Uit de homilie van de bisschop

”Hun hart is’ver van Mij”. Lieve zusters en broeders, dìe klacht van Jezus over het hart dat zich van God heeft verwijderd horen we - samen met de hele wereldkerk - vandaag in het evangelie. Het is de voorziene Marcuslezing en al lijkt ze streng, ze wil onze feeststemming niet vergallen. Als Jezus ons hart mag raken, zal Hij met zijn woord juist ons feest mooier maken en onze dankbaarheid om de voorbije jaren nog vergroten.

Herinner u wat we daarnet van Mozes zo enthousiast hoorden. Hij herinnert aan Gods verbond met zijn volk en hij jubelt het uit: ”Is er soms een andere volk met zo nabije goden, als de Heer onze God ons nabij is, zo vaak we hem aanroepen? Ja, vrienden, God is ons zo onuitsprekelijk nabij! Alleen dit vertrouwen kan ons hart genezen en ons weer dichter bij Hem brengen, zelfs op momenten dat we Hem enkel eren met de lippen en ons hart ver van Hem verwijderd is geraakt Het is God die zelf de stap naar ons toe zet, Het is Hij die altijd weer ons aanspreekt. We moeten ons alleen telkens weer voor open stellen.

Is dat niet de diepste reden, vrienden, voor onze dankbaarheid vandaag? Dat reeds 80 jaar mannen en vrouwen verbonden willen leven met God, hun hart laten bewonen door Hem, hun oren openen voor zijn Woord, en niet enkeì als toehoorders, maar als uitvoerders in een leven als broeders en zusters.

Vrienden, dat is het wat God ons allen voorstelt: zowel in een geestelijke familie als in een gezin, zowel in een parochie als in een gemeenschap. Laten we God danken om zijn nabijheid en voor elkaar bidden om trouw.

Het slotwoord van de voorzitter van het kerkbestuur

Julia Verhaeghe werd in Geluwe geboren in 1910, kort vóór de eerste wereldoorlog.  Wie het boek uit 2013 over DE GROOTE OORLOG van Sophie de Schaepdrijver gelezen heeft, weet welke gruwelen deze oorlog voortgebracht heeft.  

Elke oorlog brengt steeds opnieuw een zwaar fysiek en mentaal getroffen burgerbevolking met zich mee, met daaraan gekoppeld enorme schade aan het oorlogsgebied.

Nu opnieuw maken we, dikwijls live, rechtstreeks in de huiskamer of op internet mee welk onnoemelijk leed de burgeroorlog in Syrië met zich meebrengt.

Het is dan ook buitengewoon moedig dat een vrouw van eenvoudige komaf net die oorlogservaring gebruikt om een totaal andere wending aan haar leven te geven ; een leven met een positieve boodschap van liefde en warmte.

Talloze mensen heeft Julia Verhaeghe in de loop der jaren geïnspireerd en zo is de geestelijke Familie Het Werk ontstaan. De gemeenschap werd in 1938 gesticht en werd door Paus Johannes Paulus II als een nieuwe vorm van gewijd leven erkend.

Gaandeweg kreeg zij internationale weerklank, met honderden volgelingen wereldwijd ! Zij bestaat onder meer uit een priester— en zustergemeenschap, waarvan de verantwoordelijken Pater Thomas Felder en Moeder Margarete Binder hier ook aanwezig
zijn.

Voor mij is Julia Verhaeghe een heilige, omdat zij in donkere tijden van haat, verderf en wraak ; tegen de stroom inging, resoluut voor licht en liefde koos en kracht putte uit de boodschap van Christus. Ja, Moeder Julia verdient zeker een standbeeld ; maar ze vraagt er niet om.

Bovenal wil ze niet verheerlijkt of aanbeden worden. Ze wil gewoon dat haar Werk van licht en liefde verder gezet wordt. Meer dan ooit hebben we figuren zoals Moeder Julia Verhaeghe en haar leerlingen nodig. Mensen die het spirituele boven het materiële stellen. Ze verdienen grenzeloze bewondering en navolging. We zijn dankbaar dat de zusters en broeders van Het Werk de roeping van Moeder Julia opvolgen en hun leven bepalen in functie van de goddelijke boodschap.  Wij zijn ook dankbaar dat zij hun heimat niet vergeten en opnieuw onze parochie en deze mooi versierde kerk hebben uitgekozen om haar tachtigjarig bestaan te vieren.

En vieren doen we niet alleen hier ; maar ook in ons gemeenschapscentrum DE GAPER alwaar u allen uitgenodigd wordt op de aansluitende receptie.  Proficiat aan uw gemeenschap ; en ik wens u nog vele jaren !  

Notaris Dirk Dewaele,
Voorzitter Kerkraad