Cover
»«
Gepubliceerd op
27.02.2020
Auteur
J.C.

Korte overweging bij het begin van de Vastentijd

Stof en as

Wanneer wij met Aswoensdag de woorden horen: "Gedenk mens dat gij stof zijt en tot stof zult weerkeren", dan klinkt dat heel negatief. Stof en as gaan over dood en einde.

Er is meer

Maar er is meer dan alleen stof en as. Er is de mens die gemaakt is naar het beeld van God. Een mens kan denken, willen en liefhebben. Dat heeft God zo gewild. Er is dus een relatie mogelijk tussen de mens en God.

In het evangelie van Aswoensdag vinden wij terug waartoe wij in de veertigdagentijd zijn uitgenodigd: aalmoezen geven, bidden en vasten. Er staat immers geschreven: "Keer terug tot Mij, van ganser harte" en "Laat u met God verzoenen...".

De mens die meer is dan stof en as, die kan denken, willen en liefhebben is dus ook meer dan plant of dier. De mens is beeld van God, kind van God. Hij wil dat wij op hem gelijken. Daarom zegt de apostel Paulus: "Indien wij met christus gestorven zijn, geloven we dat we ook met Hem zullen leven" (Rom. 6,8) of bij de evangelist Johannes: "opdat al wie in Hem gelooft niet verloren zal gaan, maar eeuwig leven zal hebben (Joh. 3,16-17).

 

Aswoensdag verwijst naar Pasen

Aswoensdag verwijst dus eigenlijk al naar Pasen: naar beeld van God zijn, naar eeuwig leven met God. Dat doen we door:

  • denken: ons gezond verstand gebruiken
  • willen: altijd het goede willen
  • liefhebben: God en de mens boven alles liefhebben
We zijn als mens, als beeld van God in deze veertigdagentijd geroepen om onze relatie met God en de mensen te vernieuwen en te versterken, om zo meer een geliefd kind van God en zus en broer van elkaar te zijn en te worden. Zo is Aswoensdag het begin van een genadetijd op weg naar Pasen!