Cover
»«
Gepubliceerd op
22.12.2019
Auteur
P. Andreas Fritsch fso

Kerstmis in het land van de Heer

P. Andreas Fritsch fso brengt verslag uit

De geboortester in Bethlehem.

"Komt, laten we naar Betlehem gaan om te zien wat er gebeurd is en wat de Heer ons heeft bekend gemaakt" (Lc 2,15). Zo spraken de herders in de heilige nacht nadat zij het lied van de engelen 'Eer aan God in den hoge' vernomen hadden.

Duizenden pelgrimeren in deze dagen naar het Heilig Land en zeggen opnieuw "Laten we naar Bethlehem gaan!" om daar Kerstmis te vieren waar de Heiland geboren werd.

Slechts een klein aantal pelgrims zal de traditionele middernachtmis in de Katharinakerk bij de Geboortekerk in Bethlehem kunnen meevieren. Vele gemeenschappen en pelgrimsgroepen vieren daarom de geboorte van onze Verlosser in de nabijgelen Melkgrot of op de herdersvelden. En net daar waar mensen uit vele naties en talen samenkomen en opnieuw het "Gloria in excelsis Deo" zingen, schenkt de Heer de ervaring van eenheid en kerstvrede. Deze ervaring, dat door de geemeenschappelijke lofprijzing van God, de eenheid en de vrede onder ons opbloeit, moge in de kersttijd ook rijkelijk ons deel worden.

Reeds vele jaren ben ik in het Heilig Land werkzaam voor de pelgrims. Daarvoor ben ik zeer dankbaar.