Cover
»«
Auteur
Moeder Julia

Heer, maak mijn hart bereid

Heer,
maak mijn hart bereid
om u te ontvangen:
Schep door uw genade in mijn hart
die ruimte en vrijheid, zodat Gij er kunt inbrengen
wat U welbehaaglijk is.
Ruim in mij weg
wat u in de weg staat.
Breek door wat remt of hapert.
Wil in mij aanvullen wat mij ontbreekt
en steeds vermeerderen
wat naar u voert,
opdat uw overvloedige genade
mij reinige
in het licht van uw komst.

Amen.