Cover
»«

Godgewijd leven in de navolging van Jezus

kruis in de kapel van "Collegium Paulinum"
 
 
In elke periode van de geschiedenis nodigt Jezus mensen uit om alles te verlaten en Hem te volgen (vgl. Mt. 19,21). Deze uitverkiezing door Gods liefde is een onverdiend geschenk. Jezus wekt in de harten van hen die Hij wil roepen het innerlijke verlangen om Hem alleen toe te behoren en te leven zoals Hij dat gedaan heeft: maagdelijk, arm en gehoorzaam. Zoals ten tijde van de eerste apostelen, nodigt Hij mensen uit om Hem te volgen. Hij wacht op de persoonlijke bereidheid die het grote avontuur met Hem durft aan te gaan.
 

Deze uitnodigende stem van de Heer heeft ook ons hart geraakt. Wij hebben haar met een persoonlijk en vrij JA beantwoord. Onze overgave aan God verwerkelijkt zich in een ‘Heilig Verbond met het Heilig Hart van Jezus’. Dit liefdesverbond met de Heer houdt in dat wij maagdelijkheid, evangelische armoede en liefdevolle geloofsgehoorzaamheid beloven, die ook wel de ‘drie evangelische raden’worden genoemd. We doen dit samen met andere geroepenen in een geestelijke Familie. Het is een leven naar de geest van het Evangelie.

Vorming en opname in de gemeenschap

De vorming en de opname in de gemeenschap is een weg die alle bereiken omvat, zowel het persoonlijk en gemeenschappelijk leven, als het leven in dienst van de medemens. Na een meeleef-tijd volgt een noviciaat van meerdere jaren. Tijdens het noviciaat ontvangt de novice de witte koormantel. Deze wordt gedragen tijdens de feestelijke liturgie. Het is een uiterlijk teken van een leven dat geheel aan God is toegewijd. Het noviciaat sluit af met het ‘Heilig Verbond in de drie evangelische raden’.

 

Als je meer hierover wilt weten, vul dan onderstaand formulier in,

en neem contact met ons op.

CONTACTFORMULIER