Cover
»«
Auteur
Moeder Julia

Gebed voor de Kerk

Jezus,
eeuwig en onsterfelijk Woord,
ik bid U, zie genadig neer op uw Kerk.
Bewijs haar
uw grenzenloze barmhartigheid.
Kom haar te hulp met de rijkdom
van uw reddende en verlossende gaven!
Schenk haar de kracht
om nieuw leven te ontvangen
en te wekken.
Geef haar waardige bedienaars,
heilige priesters
en maagdelijke Godgewijden,
die zich geheel aan uw dienst wijden,
naar het voorbeeld van Maria, uw Moeder.
Zij mocht U ontvangen
en in haar schoot dragen
als het eeuwig Woord.
Laat ook ons getuigen zijn van uw Liefde
in dankbare en aanbiddende overgave.
Amen.