Cover
»«
Gepubliceerd op
05.12.2019
Auteur
P. Peter Willi fso

Gebed in de Advent

Heer Jezus Christus,

U bent mijn Redder en Verlosser.
Ik houd van U.
Kom in mijn hart.
Maak van mijn hart een nieuw Bethlehem,
een plaats waar U kunt wonen.
Open mijn oren, opdat ik Uw stem hoor.
Open mijn geest, opdat ik Uw waarheid erken.
Open mijn mond, opdat ik U prijs.
Open mijn wil, opdat Uw wil geschiede.
Open mijn ziel voor Uw grote liefde.
Schenk mij een zuiver hart, een gelouterd hart,
een hart vervuld van Uw vreugde en Uw vrede.

Maria, mijn Moeder, u heeft Jezus in de kribbe van Bethlehem gelegd.
Leg Jezus ook in de kribbe van mijn hart.
Begeleid mij door deze dag.
Amen.