Cover
»«
Gepubliceerd op
28.02.2020
Auteur
FSO - Internationaal

Broeder Elmar Moosbrugger in portrait

Bruder Elmar en de Katharina Kasper klok
Elmar Moosbrugger, in 1989 in de Geestelijke Familie Het Werk ingetreden, leeft als godgewijde broeder en is sinds vijf jaar koster in de Dom van Limburg an der Lahn (Duitsland).
 
Br. Elmar schrijft over zichzelf: "Ik ben geboren in 1960 en opgegroeid in het Bregenzerwald in Vorarlberg (Oostenrijk). Ik heb eerst het vak van slager geleerd. Na het eindexamen heb ik nog een paar jaar dit beroep uitgeoefend. Mijn levensdoel en de ervaringen in mijn werk gaveb me echter geen voldoening.
Op zoek naar meer betekenis en verantwoordelijkheid voor mijn leven, kwam steeds meer een leven voor God en de naaste in beeld. Na een periode van zoeken kreeg ik innerlijke zekerheid. De beslissing om mijn leven volledig te wijden aan het dienen van God en het opbouwen van zijn koninkrijk heeft mijn leven op vele manieren verrijkt. Door verdere vorming en verblijf in verschillende landen, heb ik waardevolle ervaring opgedaan en de wereldkerk ervaren, mensen, culturen en talen leren kennen. Ik heb vele jaren in Rome gewerkt en pelgrims en bezoekers begeleid naar de heilige plaatsen.
Vijf jaar geleden nam ik de dienst over in de kathedraal van Limburg. Mijn taken zijn divers: de zorg voor het huis van God en de voorbereiding op de liturgie. Samen met drie medezusters die verantwoordelijk zijn voor de rondleidingen in de kathedraal, vormen we een kleine gemeenschap op de Domberg.”


Broer Elmar en de klok van Katharina Kasper

Als koster is broeder Elmar de eerste die 's ochtends de grote poort van de kathedraal van Limburg opent. Veel bezoekers zullen overdag door deze poort stromen. Degenen die broeder Elmar ontmoeten, worden door hem hartelijk begroet en, indien nodig, met goede informatie over de kathedraal, het kerkelijk jaar of de liturgische vieringen voorzien.
Broeder Elmar kent de kathedraal ondertussen heel goed. Het is daarom niet verwonderlijk dat hij wist van het bestaan van een vrij plekje in de zuidwesttoren. Niet dat de zeven klokken die er al hingen niet genoeg waren voor de koster, maar waarom niet aan de nieuwe heilige van het bisdom Limburg, H. Katharina Kasper, een eigen klok wijden? Deze gedachte werd een innerlijke wens. Met gedrevenheid ijverde hij campagne voor deze klok. En toen was het zover. Klok nummer 8 hangt sinds 19 november 2019 in de kathedraal van Limburg. De Limburgse koster luistert vooral graag naar haar hoge c