Cover
»«
Gepubliceerd op
14.01.2021
Auteur
Moeder Julia Verhaeghe

Bidden om eenheid

Jaarlijks vindt van 18 januari tot en met 25 januari de Gebedsweek voor de eenheid van de Christenen plaats. Het is niet zonder betekenis dat we in onze gemeenschap op 18 januari de stichtingsdag vieren en op 25 januari het hoogfeest van onze patroon, de heilige Paulus. In de week van gebed nodigen we u uit om mee te bidden "opdat zij allen één zijn, zoals Gij, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons één zijn; opdat de wereld gelove, dat Gij Mij gezonden hebt." (Joh. 17,21)

Heer,

geef me de deugden die eenheid bevorderen,
zoals de heilige Paulus ons leert:
nederigheid, zachtmoedigheid, geduld en liefdevolle dienstbaarheid.
Ik wil blijven groeien in een houding van dankbaarheid en aanbidding.
Ik wil een begripvolle, milde en sterke liefde ontwikkelen
om eenheid en vrede te brengen.
Ik zal zevenenzeventig keer vergeven
en oprecht omkeren waar ik zwak en schuldig ben.

Schenk mij de genade van oprecht berouw,
die uw verlossende en barmhartige liefde steeds dichterbij brengt
en die mij aanspoort tot daden van berouwvolle liefde!
Geef toe dat ik een weerspiegeling ben van uw liefde voor de anderen!

Amen.