ANBI

Kerkelijke Stichting “HET WERK”

Beleidsplan - 2016

RSIN 803579718

Vanuit de specifieke doelstelling overeenkomstig de Statuten

De Geestelijke Familie Het Werk (FSO) is samengesteld uit een priestergemeenschap én een zustergemeenschap. Samen vormen zij één geestelijke familie. Daarnaast is er een bredere kring van mensen die inspiratie en oriëntatie vinden in het charisma of die een gebedsverbondenheid met “Het Werk” hebben.

Geankerd in een vast gebedsleven hechten de priesters en zusters een grote waarde aan het sacramenteel leven en aan de onderrichting van het geloof, waardoor zij een eigen bijdrage willen leveren aan de nieuwe evangelisatie in de Kerk van het derde millennium.

Daarvoor wordt in het huis “Het Korenveld” te Merkelbeek het volgende georganiseerd:

 • maandelijks:
  • een familiedag voor gezinnen (ouders en kinderen) met H. Mis, catechese in leeftijdsgroepen, spel en samenzijn. Groep van 60 personen;
  • een gebedsuur voor roepingen in de parochiekerk van Merkelbeek, waarna een samenzijn in “Het Korenveld”. Groep van 80 tot 100 personen;
  • bijbelronde voor Nederlandstaligen en Engelstaligen;
  • youcat-avonden voor studenten in Tilburg en Leuven;
 • parochie Merkelbeek:
  • catechese voor kinderen in de school en buitenschools;
  • ouderavonden;
  • ontmoetingsplaats voor de plaatselijke parochie: groepen en activiteiten;
 • lezingen met gastsprekers;
 • studiedagen voor diverse groepen;
 • bezinningsweekend voor families in de vastentijd;
 • uitzendingen voor Radio Maria Nederland en Radio Maria België;
 • huwelijksvoorbereiding;
 • familiepastoraal en persoonlijke begeleiding van echtparen;
 • begeleiding van studenten en andere jongeren;
 • oriëntatie bij levenskeuze.

Vanuit de materiële instandhouding van het gebouw en het zoeken naar financiële middelen

 • beheersing van de vaste kosten.
  • in 2016 wordt de infrastructuur van het elektriciteitsnetwerk aangepakt. Voornamelijk moet er een oplossing gezocht worden voor de dure buitenverlichting. Er wordt aan LED-verlichting gedacht.
  • permanent onderhoud gebouw.
 • de tendens van dalende giften willen we proberen op te vangen door extra zorg aan persoonlijke contacten en het zoeken naar Stichtingen die bereid zijn ‘projecten’ die ingediend worden, te ondersteunen.
 • zoeken en betrekken van vrijwilligers om de taken in huis mee te dragen (tuin, keuken en kleine herstellingen).