Cover
»«
Gepubliceerd op
26.07.2019
Auteur
FSO - Internationaal

Geroepen tot Iets Groots

Ja-woord van Frater Kilian Deppisch aan God

Frater Kilian Deppisch en Bisschop Benno Elbs
Een leerling van Jezus zijn is ook vandaag nog realiteit, aangezien Jezus nooit stopt met mensen tot Zich te trekken. Dit was sterk voelbaar op 28 juni 2019 in de parochiekerk St. Gallus in Bregenz, tijdens de Mis van het Hoogfeest van het Allerheiligst Hart van Jezus. Frater Kilian van de Geestelijke Familie Het Werk gaf zichzelf aan Jezus in het “Heilig Verbond in Maagdelijke Liefde”. Daarbij beloofde hij de maagdelijkheid omwille van het koninkrijk van God. Als een teken van zijn totale zelfgave ontving hij de witte koormantel die door de leden van Het Werk bij liturgische vieringen wordt gedragen.
 
De vele mensen die van dichtbij en ver waren gekomen om met hem mee te vieren maakten een mooie liturgie mee. Vele jonge mensen waren aanwezig. De ceremonie werd verrijkt door de magnifieke zang en orgelspel door het koor en organist uit frater Kilians thuisland. Een klein koor met zusters van Het Werk droeg ook bij aan de feestelijke gelegenheid.
 
De hoofdcelebrant van de Mis was Bisschop Benno Elbs, die in zijn homilie allen aanmoedigde de Liefde van het Heilig Hart van Jezus te ontdekken; op te zien naar zijn wonden; en de liefde die daar gevonden wordt door te geven aan anderen – vooral aan de armen en behoeftigen.
Het meest indrukwekkend was het moment waarop de jongeman zijn “Ja” uitsprak, en daarmee zichzelf aan Christus en de Kerk toewijdde. De ritus waarin iemand zichzelf aan het Heilig Hart bindt, als iemand die Christus op exclusievere wijze wil volgen, wijst op de realiteit dat de mens geschapen is voor “iets groots” – voor God, die onze diepste verlangens vervult en roept wie Hij wil.
 
P. Thomas Felder, Internationale Verantwoordelijke van de Priestergemeenschap, spoorde de aanwezigen aan God dagelijks om roepingen te smeken, voor het Bisdom en de Geestelijke Familie Het Werk. Priesters en Religieuzen – zo zei hij – zijn een kostbaar en belangrijk geschenk voor de Kerk van vandaag.
 
De receptie vond – bij geweldig zomerweer – plaats in de eigen sfeer van de binnenhof van Klooster Thalbach. Men kon voelen hoe de gelovigen waren geraakt door de viering en hoe ze zich verheugden over het grote geschenk van het geloof en het geschenk de Kerk als Familie Gods te beleven. Nog lang vertoefden vele mensen er samen in vreugde en dankbaarheid.
Parochiekerk St. Gallus, Bregenz (Oostenrijk)