Cover
»«
Gepubliceerd op
15.04.2021
Auteur
FSO - Internationaal

"Liefhebben betekent, het goede willen voor iemand"

Pater Johann Fenninger FSO heeft een droom voor de jeugd

P. Johann Fenninger FSO

Als tiener droomde ik er al van om mensen dichter bij God te kunnen brengen. Sinds dertien jaar ben ik priester in de Geestelijke Familie Het Werk en werk ik in de parochie van Feldkirch/Gisingen als aalmoezenier en godsdienstleraar. (Parochie Gisingen)
 
Dagelijks heb ik met veel mensen te maken. Velen van hen hebben God tot nu toe slechts een beetje leren kennen. Velen van hen verlangen om geaccepteerd te worden zoals ze zijn. God alleen kan het lege "liefdesvat" vullen. Dit is mijn boodschap voor hen allemaal. Ik wil dit niet alleen met woorden verkondigen, maar ook met daden van naastenliefde. Niet moe worden en niet ontmoedigd raken door ogenschijnlijke "mislukkingen" - dat is nu precies waartoe ik geroepen ben.
 
Ik heb hier een grote droom aan verbonden: een vuur van enthousiasme voor God ontsteken in de harten van onze parochiejeugd. De wekelijkse jeugdgebedsgroep, de "Alpha-Youth" avonden, het vertelcafé en niet te vergeten diverse activiteiten met alleenstaande moeders en hun kinderen helpen daarbij.
 
Ik stel al mijn stoutmoedig vertrouwen in Jezus in de Heilige Eucharistie.