Auteur
FSO - Internationaal

Stellingname van de geestelijke familie 'Het Werk' op de visitatie en de uitvoering ervan.

Visitatie afgesloten

De geestelijke Familie “Het Werk” ontving in 2001 de pauselijke erkenning. De Congregatie voor de Instituten van Gewijd Leven en Gemeenschappen van Apostolisch Leven heeft de geestelijke Familie “Het Werk” meegedeeld dat de apostolische visitatie, die duurde van de herfst 2013 tot de herfst 2014, afgesloten is.

Bevestiging

De Congregatie bevestigt de pauselijke erkenning van de Gemeenschap als nieuwe vorm van Gewijd Leven, die zich van de klassieke Orden onderscheidt. Iets nieuws krijgt steeds de bijzondere begeleiding van de Kerk, om samen de werking van de Heilig Geest te herkennen. Dit is onder andere ook het doel van visitaties.

Verbeteringen

Tegelijkertijd vraagt de Congregatie een herziening aan van de door haarzelf goedgekeurde Constituties van 2001 en 2011 (steeds voor 10 jaar), die geldig blijven tot de nieuwe goedkeuring. Deze herziening zal uitgevoerd worden met inachtneming van de ontwikkelingen in de loop der jaren sinds de pauselijke erkenning en heeft tot doel de eigen zending van “Het Werk” te bewaren en te versterken en dient als voorbereiding en uitvoering van een eerste Generaal Kapittel. De Gemeenschap wordt in deze fase begeleid door een assistent/delegaat van de Congregatie, die ondersteund wordt door twee kerkjuristen.

Samenwerking

Het is de intentie van de Leiding en de leden van de geestelijke Familie “Het Werk” om met de Congregatie opbouwend samen te werken en de aanpassingen in de geest van de richtlijnen van de Stichteres Moeder Julia Verhaeghe om te zetten om zo de Kerk en de mensen te dienen. Deze werkzaamheden zijn reeds van start gegaan.

Bregenz, 29 augustus 2017