Cover
»«
published_date
19.09.2017
author
Huize Damascus - Villers-Notre-Dame

Processie Villers 15 augustus

Het was spannend tot op het laatste moment. Lage regenwolken bedekten de hemel en gietende regen lieten alle hoop op een mooie processie vervagen. Alle voorbereidingen in de tuin van Huize Damascus ten spijt, werd de beslissing genomen om de plechtige Mis toch maar te laten doorgaan in de naast het huis gelegen parochiekerk van Sint Amandus. De bedevaarders, de figuranten, de priesters en diakens trokken in gietende regen naar de kerk. Deken Nys verwelkomde de mensen met een hartelijke groet. De pasgewijde priester van “Het Werk” Pater Johannes Reiber, ging de plechtigheid voor als hoofdcelebrant, samen met Pater André, Pater Joachim Moernaut en enkele priesters en diakens van de Geestelijke Familie “Het Werk”. Ondanks de regen was het kerkkoor talrijk opgedaagd en zong iedereen uit volle borst mee, onder leiding van Mr. Jean-Luc Manzi , en Dhr. Raphael Hertsens aan het orgel.

Tot vreugde van iedereen, verscheen plots een zwak zonnestraaltje, dat ons voorzichtig van gedachte zou doen veranderen. Het was de aanwezigheid van O.L.Vrouw van Fatima die voor de gelegenheid van het 100 jarig jubileum van haar verschijningen uit haar kapel van de “Chaussée de Mons” werd gehaald, en met een glimlach uit de hemel ons wilde verrassen en a.h.w. “een zonnewonder” liet gebeuren. De veiligheidsdiensten en de fanfare werden terug opgetrommeld. En onze hoop voor deze dag werd niet teleurgesteld.

Na de feestelijke Mis werd er in alle haast opgeroepen de kerk in de grootst mogelijke orde te verlaten; de processie kon nu toch uittrekken, tot ieders vreugde. De kinderen en andere figuranten namen hun plaats in en nadat iedereen zijn beeld, bord of vlag had gevonden, gingen we op de maat van een feestelijke processiemars, met ons Heer de straat op. Het mooie beeld van O.L. Vrouw van Fatima, met haar fijne glimlach, werd al vlug omringd door de groepen en wagens. Het processiekruis met de “zwitserse garde” voorop, de vlaggendragers, de wagen met de vruchten der aarde als dank voor de oogst, de koninklijke fanfare van Ellezelles. Borden gedragen door de jeugd met afbeeldingen van de 19 kerktorens van de parochie Aat in herstructurering, samen met hun beschermers en patroonheiligen: de H. Amandus van Villers, Sint Elooi van Autreppe, H. Quirinus van Houtaing en O.L.Vrouw van de Eik van Irchonwelz. Vervolgens dan O.L.Vrouw van Fatima met de Engel en de drie biddende herderskinderen. Een grote rozenkrans, gedragen door veel kinderen volgde, O.L.Vrouw van Thalbach, die zoals gewoonlijk in deze processie meegaat; de Zusters van de Geestelijke Familie “Het Werk” in hun witte koormantels volgen en omringen, samen met de “Pelgrims van de Sedes Sapientiae” het beeld van Onze Lieve Vrouw van Villers. Aan het einde volgde het Allerheiligste Sacrament met de priesters, de dragers van de flambauwen, de bloemenmeisjes in het wit, die zorgden voor een veelkleurig bloementapijt met de biddende en zingende bedevaarders.

Na de processie ontvingen een 50 tal kinderen en jongeren de zegen door de handen van de nieuwgewijde priester Pater Johannes Reiber. Weer was het mogelijk Onze Lieve Heer en Maria door de straat van ons dorp te laten gaan om hun onzichtbare zegen te ontvangen.