Gepubliceerd op
06.12.2019
Auteur
Zr. Rian van Berkum fso

Plechtige Dankmis in Jeruzalem

Jeruzalem, Basiliek van Sainte Anne op zondag 17 november 2019

3 bisschoppen, 20 priesters en ongeveer 150 gelovigen waren aanwezig.

Op zondag 17 november 2019, een maand nadat de grote bekeerling van de 19de eeuw, John Henry Kardinaal Newman, werd heiligverklaard te Rome, vond in de basiliek van Sint Anna, te Jeruzalem een plechtige dankmis plaats. Hoofdcelebrant daarbij was Aartsbisschop Leopoldo Girelli, apostolisch nuntius in Israël en Cyprus en apostolisch delegaat in Jeruzalem en Palestina. Met hem concelebreerden vele anderen. Daaronder Bisschop Giacinto-Boulos Marcuzzo, hulpbisschop in het Latijns Patriachaat van Jeruzalem; Dom René Hascoët ocso, abt van de Trappisten van Latroun en een aantal Missionarissen van Afrika, in wiens dienst onze zusters van de Geestelijke Familie Het Werk werkzaam zijn en aan wiens zorgen deze geboorteplaats van Maria, de Moeder van God, is toevertrouwd. Naast de aanwezige geestelijken waren ook de consul van Groot-Brittanië, de Heer Philip Hall en de consul van Franrijk, de Heer René Troccaz ingegaan op de uitnodiging.

De plechtigheid vond plaats op initiatief van onze Geestelijke Familie, omdat we als ‘Newmancentrum in het Heilig Land’, de betekenis van deze heilige voor tal van aspecten in het leven van de Kerk en ieders persoonlijk leven willen verduidelijken. Pater Jean-Claude Maingot ocso was als Newmankenner met onze Gemeenschap actief betrokken bij alle voorbereidingen. Ook velerlei andere zusters en paters, die in Jeruzalem hun zending hebben waren dankbaar om hieraan te kunnen meewerken.

»De bisschoppen, de monseigneurs, de verschillende religieuze gemeenschappen, de christenen van verschillende denominaties en vele anderen deelden allen dezelfde vreugde: we hebben een nieuwe Heilige«

In zijn openingswoord richtte Pater Benoît Bernard, M.Afr., rector van de basiliek Sint Anna, een welkom aan alle gezagsdragers en de talrijke aanwezigen. Aartsbisschop Girelli begon zijn preek met te zeggen dat allen zijn samengekomen om God te danken voor de heiligverklaring van Kardinaal Newman en in speciale verbondenheid met de Geestelijke Familie Het Werk. Tijdens de offerande klonk het lied “Hail, Saint John Henry” en tijdens de communie en als slot “Praise tot he Holiest” en “Lead Kindly Light”. In zijn slotwoord, aan het einde van de mooie en serene plechtigheid – waarbij 3 bisschoppen, 20 priesters en ongeveer 150 gelovigen aanwezig waren - dankte de rector van de basiliek ook speciaal de vertegenwoordigers van Christ Church, een plaats in Jeruzalem die bijzonder verbonden is met Kardinaal Newman.

Aansluitend waren alle aanwezigen uitgenodigd op een receptie waarbij niet weinigen om bijkomende uitleg vroegen, hoe de verbondenheid van Kardinaal Newman met onze geestelijke Familie Het Werk is ontstaan. Zo leerden velen die dag ook Moeder Julia kennen.

De bisschoppen, de monseigneurs, de verschillende religieuze gemeenschappen, de christenen van verschillende denominaties en vele anderen deelden allen dezelfde vreugde: we hebben een nieuwe Heilige, een bron van inspriratie voor ons leven en een voorbeeld en een voorspreker voor allen.