Persmededeling

Gerechtelijk oordeel in de procedure tegen ARTE Geie

Op 5 maart 2019 zond de tv-omroep ARTE de documentaire “Gottes missbrauchte Dienerinnen" uit. Daarin werden beweringen geuit die de waarheid niet weergeven. In kort geding heeft een priester van onze gemeenschap daarop verkregen dat de documentaire van ARTE verboden werd. Dit besluit werd met de uitspraak op 5 augustus 2019, in eerste aanleg, bevestigd. De hogere regionale rechtbank van Hamburg verwierp het aangetekende beroep van ARTE bij vonnis van 6 oktober 2020, met uitzondering van één punt waar het om een toegestane meningsuiting ging. Het televisiebedrijf heeft het door de hogere regionale rechtbank bevestigde verbod nu definitief aangenomen.

Voor de Geestelijke Familie Het Werk
P. Georg Gantioler FSO
Persvoorlichter