Cover
»«
Gepubliceerd op
31.05.2020
Auteur
Bedevaartsoord Villers-Notre-Dame

Nieuws uit het bedevaartsoord Villers-Notre-Dame

Beste families en vrienden van onze Geestelijke Familie Het Werk,
Beste pelgrims van Maria, Zetel van de Wijsheid,
 
Op het hoogfeest van Pinksteren wensen we u allen een open hart toe, voor God die ons steeds weer tegemoet komt met de zeven gaven van zijn Geest. Die Geest heeft Hij ons ook beloofd zodra Hij bij Zijn Vader zal zijn teruggekeerd: “…Dan zal de Vader op mijn gebed u een andere Helper geven om voor altijd bij u te blijven.” (Joh. 14,16). Met het hoogfeest van Pinksteren eindigt eveneens de liturgische Paastijd en begint op Pinkstermaandag reeds de liturgische tijd door het jaar.

Voor ons die Maria Zetel van de Wijsheid bijzonder vereren, is Pinkstermaandag één van de twee bedevaartsdagen, samen met 15 augustus, die wij traditioneel in ere willen houden. Deze traditie ontstond uit dankbaarheid voor de bescherming tegen de pestepidemie die de dorpbewoners van Villers hadden ervaren, op voorspraak van Maria. De pest was reeds doorgedrongen tot een naburig dorp, Leuze, maar dankzij het vertrouwvol gebed werd er in Villers niemand getroffen.

En in wat voor tijd leven we nu? De corona-pandemie verhindert ons om op deze bedevaartsdag naar Villers-Notre-Dame te pelgrimeren en om al onze intenties, onze dankbaarheid, onze vreugden en zorgen, biddend tot haar te brengen, tot Maria, die ons als Moeder en als voorspreekster is gegeven. Een heilige bad eens tot de Heer om een gunst te bekomen…maar er ging veel tijd overheen vooraleer de Heer haar gebed verhoorde. Toen zij ze in een vertrouwvol gesprek met de Heer: “Wacht even, ik ga tot uw Moeder met deze bede en ik weet dat U Haar niets zal kunnen weigeren”. Zo-gezegd, zo-gedaan…en na korte tijd werd de persoon voor wie ze door Maria tot Jezus had gebeden, weer gezond.

Wij zien in onze wereld, in onze Kerk, in onze kleinere en grotere omgeving en ook soms in ons eigen gezin of familie, lichamelijke zieken of dezen wiens geloofsleven beproefd wordt . We vertrouwen hen allen toe aan Maria, Gods Moeder en de onze. Ook al kunnen we ons op Pinkstermaandag niet ontmoeten om onze samenhorigheid en het familie-zijn in het geloof te ervaren en te versterken…God blijft vrij om Zijn genade te schenken en zo zullen we deze Pinkstermaandag, deze bedevaartsdag ook werkelijk als een ontmoeting met Hem en met elkaar beleven en dit dank zij  de bemiddeling van Maria.

Wij bidden hier in Villers, bij Maria, Zetel van de Wijsheid, plaatsvervangend voor u allen. Wij wensen u verder een goede gezondheid naar lichaam, maar vooral ook naar de geest, het hart en de ziel en we bidden voor alle corona-getroffen mensen, om sterkte en herstel. Moge deze tijd van beproeving ook een tijd zijn waarin mensen weer God zullen vinden om Hem nooit meer te verliezen en zo te ervaren wat echte vrijheid is. Een vrijheid die blijvende vreugde schenkt in alle levensomstandigheden.

Bidden we dan samen in deze dagen met een gebed van Moeder Julia Verhaeghe

Maria, Zetel van de Wijsheid,

maak ons hart ruim zoals het uwe
en vervul het met uw wijze en schenkende liefde,
die  vrede brengen kan in eigen hart en bij de anderen,
die een klimaat van vreugde en geborgenheid scheppen kan
voor allen die het dagelijks leven delen,
die de bereide wil ondersteunen en aanvullen kan
met deugd en tegemoetkoming,
die zichzelf voorbijzetten kan om zielelasten te dragen,
die offers brengen en doordragen kan om zielelasten te dragen,
die zwijgen kan over zichzelf
en in herstellende boete veel weet goed te maken.

Moeder van de goddelijke Wijsheid,
bid voor ons.