Cover
»«
Gepubliceerd op
31.05.2020
Auteur
Centrum Het Korenveld

Kom H. Geest

Misschien als minst gekende persoon van de H. Drieeenheid, is de Heilige Geest diegene die in de stilte aan het werk is. Hij komt in stilte, werkt in stilte en is bij ons in stilte. De Heilige Geest 'is de stille gast van onze ziel', zo drukt de heilige Augustinus het uit. We mogen Hem verwelkomen in ons leven als we het stil kunnen maken. Deze tijd biedt ons daartoe alle kansen!

Zalig Hoogfeest van Pinksteren!