Cover
»«
Gepubliceerd op
26.12.2020
Auteur
Centrum Het Korenveld

Kerstwens

Met de woorden van de heilige Augustinus willen wij alle bezoekers van onze website en alle vrienden van onze Geestelijke Familie een zalig en genadenrijk Kerstfeest toewensen!

"Wilt u zien hoe krachtig die Zoon van God is? Alles is door Hem gemaakt en zonder Hem is niets gemaakt (Joh 1,3). Zonder inspanning is het door Hem gemaakt. Wat is er nu sterker dan Hij door wie zonder inspanning alles is gemaakt? Wilt u weten waarin Hij zwak was? Het Woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond (Joh 1,14). De kracht van Christus heeft u geschapen, de zwakte van Christus heeft u herschapen. De kracht van Christus heeft gemaakt dat wat niet was, zou worden. De zwakte van Christus heeft gemaakt dat wat was, niet verlo­ren zou gaan. Zo heeft Hij ons geschapen in zijn kracht, ons gezocht in zijn zwakte."

Aurelius Augustinus - Geef mij te drinken: verhandelingen over het Johannesevangelie.

»De kracht van Christus heeft u geschapen, de zwakte van Christus heeft u herschapen.«
Augustinus