Cover
»«
Gepubliceerd op
11.09.2020
Auteur
zr. Isabelle Dufaux fso

Fietsbedevaart

naar Maria Zetel van de Wijsheid

Omdat dit jaar op 15 augustus de hulde aan Maria Zetel van de Wijsheid, slechts bescheiden kon plaatsvinden, besloot een jonge delegatie deze bedevaartsdag niet zomaar te laten voorbijgaan. In de huidige situatie van Kerk en wereld kunnen we bidden to Maria. Het bedevaartsoord van Villers-Notre-Dame is immers ontstaan omdat mensen hun toevlucht hebben genomen tot Maria om bescherming te vragen tegen de besmettelijke pestepidemie.

Een corona-proof tweedaagse fietsbedevaart leek ons een ideale oplossing. Op het programma: het overwegen van de rozenkrans voor vele intenties, een vreugdevol woord tegen voorbijgangers, 's avonds een geannimeerd kampvuur, slapen in de tent om dan de volgende ochtend te beginnen met de Eucharistieviering en zo de terugreis aan te vatten.

»Als ge haar volgt, zult ge u nooit van weg vergissen; als ge tot haar bidt, zult ge nooit wanhopen; als ge aan haar denkt, kunt ge niet verkeerd zijn. Als zij u steunt, zult ge niet vallen; als zij u beschermt, hebt ge niets te vrezen; als zij u leidt, zult ge niet moe worden; als zij u gunstig gezind is, zult ge op uw bestemming geraken ...«
H. Bernardus van Clairvaux