Cover
Met grote erkentelijkheid herdenken we deze zondag 19 april 2020, de 100ste geboortedag van kardinaal Julien Ries
19 april 1920 – 2020
Gepubliceerd op
19.04.2020
Auteur
Centrum Damascus, België

Herdenking Kardinaal Julien Ries

19 april 1920 – 2020

De Italiaanse krant Corriere della Sera noemde hem “De grootste levende specialist van de religies”. Door zijn wetenschappelijk onderzoek naar de idee van de Homo religiosus en het Heilige in de godsdiensten wordt kardinaal Julien Ries beschouwd als de grondlegger van de godsdienstantropologie. Er staan meer dan 680 publicaties op zijn naam, waaronder zo'n 40 boeken, op het domein van de geschiedenis van de religies en van de religieuze anthropologie. Als auteur publiceerde hij eveneens enkele populaire boeken voor de jeugd over de grote religies die in diverse talen vertaald zijn.

Enkele belangrijke data van zijn leven:

 • Geboren in Fouches - Aarlen - 19 april 1920.
 • Op 12 augustus 1945 priester gewijd van het bisdom Namen.
 • Gepromoveerd als doctor in de theologie in 1957 met een proefschrift over de invloed van de nieuw testamentische geschriften op de Koptische manicheïstische liturgische hymnes van Narmouthis (Medînet Mâdi).
 • Werkzaam als priester in het bisdom Namen van 1949 tot 2000.
 • Werkzaam aan de Université Catholique de Louvain van 1960 tot aan zijn pensionering in 1991. Cursussen: het heilige, de mythe, de ritus, de symbolen; Oosterse religies: Mithra, Zarathustra, Hindoeïsme, Boeddhisme, Islam; Religies van het faraonische Egypte, gnosticisme en manicheïsme, oude Germaanse en Scandinavische religies.
 • 1969 oprichting van het Cerfaux-Lefort Centrum met als doel de universiteitsbibliotheek opnieuw samen te stellen na de splitsing van de Universiteit van Leuven.
 • 1970 oprichting van het Centrum voor Godsdienstgeschiedenis dat tegenwoordig zijn naam draagt, hij is er tevens directeur van tot en met 2011.
 • Na zijn pensionering, semester aan het Katholiek Instituut van Parijs en semester aan de Theologische Faculteit in Lugano, Zwitserland.
 • Van 1975 tot 1980, president van het Oriëntaals Instituut van Louvain-la-Neuve
 • Van 1979 tot 1985, lid van de Pauselijke Raad voor Interreligieuze Dialoog.
 • Commandant in de Orde van het Heilig Graf in Jeruzalem,
 • Eervolle prelaat van Zijne Heiligheid Benedictus XVI.
 • 2009, de grootste katholiek universiteit van Europa in Milaan (UCSC) opent het “Archief Julien Ries aan wie zijn eigen bibliotheek heeft geschonken.
 • 27 oktober 2010, hij ontvangt het doctor honoris causa in filosofie en onderwijswetenschappen van de Universiteit van het Heilig Hart van Milaan.
 • Bisschopswijding voor het kardinalaat op 11 februari 2012.
 • Kardinaal van de Heilige Romeinse Kerk op 18 februari 2012.
 • Overleden op 23 februari 2013.
»Na zijn onderricht aan de universiteit zei hij graag tegen verbaasde studenten: "Nu ga ik catechismus geven aan mijn kinderen in de parochie!"«

Kardinaal Julien Ries hield steeds een nauw contact met onze Geestelijke Familie Het Werk door wederzijdse samenwerking op verschillende terreinen. In Messancy, waar hij pastoor was, ontwikkelde hij samen met de zusters innovatieve pastorale projecten. In Suarlée ontstond in samenwerking een bruisend parochieleven. Op universitair niveau stonden hem steeds enkele leden van de Geestelijke Familie bij met logistieke en administratieve diensten. In Villers bood de Gemeenschap hem na zijn pensionering de mogelijkheid aan om zijn onderzoekswerk verder te zetten terwijl hij zich als priester ten dienste stelde van de omliggende parochies.

Kardinaal Julien Ries had veel waardering voor moeder Julia Verhaeghe, stichteres van Het Werk. Zij inspireerde hem voor zijn studiewerk naar het Heilige. Later zegt hij over haar: "Ik had de gelegenheid om duidelijker te zien dat moeder Julia echt een opmerkelijk persoon was, van buitengewone nederigheid, met een gevoel van aanpassing aan de pastorale realiteit van de Kerk, met een buitengewone balans vanuit psychologisch oogpunt, vanuit religieus oogpunt, vanuit mentaal oogpunt eigenlijk, werkelijk een persoon die in de Kerk in staat is om projecten uit te voeren, om te realiseren wat een werk van de Kerk genoemd kan worden... "

Ontmoeting met paus Benedictus XVI ter gelegenheid van zijn Kardinaalcreatie op 18 februari 2012

Over de eerste priester van Het Werk, Cyriel Hillewaere, zegt hij later: "Ik had de gelegenheid om te zien hoe deze priester zich volledig aan de kerk gaf door moeder Julia te begeleiden bij de bouw van dat Werk van de Kerk dat zich aan het ontwikkelen was. Ik zag hoe hij volledig toegewijd was aan het charisma".

Naast de leerstoel die hem in Leuven en later in Louvain-la-Neuve was toegewezen, en op zijn uitdrukkelijk verzoek, verzorgde kardinaal Julien Ries altijd voor een missie als parochiepriester. Na zijn onderricht aan de universiteit zei hij graag tegen verbaasde studenten: "Nu ga ik catechismus geven aan mijn kinderen in de parochie!".

En daadwerkelijk bleef hij steeds zeer toegankelijk voor al zijn parochianen. Dit aspect van zijn persoonlijkheid stond ook hoog aangeschreven in Villers, waar veel mensen een beroep deden op zijn priesterlijke zorg. Een jonge journalist zei later: "Ik ging bij hem op bezoek voor een kort interview, we bleven meer dan een uur bij elkaar en hij bracht me al het geloof van mijn jeugd voor ogen".

Door de huidige gezondheidssituatie kunnen we dit jubileum niet feestelijk vieren, zoals velen hadden gewild. Daarom wordt een oproep gedaan voor sugesties en bijdragen met het oog op een herdenkingsfeest in het najaar van 2020 of in het voorjaar van 2021. We zijn u dankbaar als u een constructief element ter nagedachtenis aan onze geliefde kardinaal wilt of kunt brengen.