Cover
De geestelijke Familie
Het Werk
een gemeenschap van godgewijd leven in de Katholieke Kerk
Gepubliceerd op
11.06.2020
Auteur
Centrum Het Korenveld (NL)

1ste Vrijdag en Jezus' H. Hart

Iedere eerste vrijdag van de maand bent u welkom in onze centra van Merkelbeek en Geluwe.

Geluwe

Waar? In de parochiekerk van Geluwe (West-Vlaanderen, België)
Wanneer? Iedere eerste vrijdag van de maand om 19 uur
Wat? Eucharistieviering, gevolgd door een half uur aanbidding voor het Allerheiligste Sacrament. Celebrant ís een priester van de Geestelijke Familie Het Werk. Na de aanbidding is er gelegenheid om het biechtsacrament te ontvangen.
Geluwe is het geboortedorp van Moeder Julia Verhaeghe, stichteres van Het Werk. ln deze parochiekerk werd ze gedoopt en heeft ze vele genaden ontvangen. Haar geestelijke begeleider, E.H. Cyriel Hillewaere was hier zeventien jaar lang kapelaan.

Merkelbeek

Waar? In de kapel van Het Korenveld (Merkelbeek, Nederland)
Wanneer? Iedere eerste vrijdag van de maand van 20.00 uur tot 21.00 uur. 
Wat? Aanbidding en lofgebeden voor het allerheiligste Sacrament met diaken Bert Venner. Aansluitend bidden we de completen, het kerkelijke avondgebed.
Maria Margareta Alacoque in de kerk Madonna del Sacro Cuore, Piazza Navona in Rome
Oorsprong
 
Als de belangrijkste feesten van het kerkelijk jaar met Pinksteren een hoogtepunt bereiken, lijkt alles wat volgt, van minder belang. Dus ook het heilig Hart van Jezus. Er wordt op gewezen dat dit feest pas in de 18e eeuw (1765) in de kerk werd geïntroduceerd, dat het afkomstig was van een privé-openbaring aan Maria Margarete Alacoque (1675), dat de verering van het hart van Jezus sterk inspeelt op het gevoel en er is dus niet veel nieuws is voor het eigenlijke geloof. Maar men moet hier echter onderscheid maken tussen de uiterlijke cultus van de verering van het Heilig Hart en de innerlijke waarheid. De innerlijke waarheid van het heilig Hart van Jezus was bekend bij de eerste christenen uit de Bijbel. Omdat ze hier het vers lazen dat het uitgangspunt was en blijft van alle verering van het heilig Hart van Jezus: "Eén van de soldaten stak zijn lans in Zijn zij en onmiddellijk stroomde er bloed en water uit" (Joh.19,34). Hier lezen ze al de belofte: "Ze zullen opkijken naar diegene die ze hebben doorboord" (Joh 19,37). De kerkvaders ontwikkelden rijke gedachten uit deze verzen. Ze erkenden dat de opening van de zijde van Jezus een hoogtepunt was in de hele heilsgeschiedenis; want de genade van verlossing stroomde vanuit het doorboorde hart de wereld in. Hier werd de dood van de Verlosser de bron van nieuw leven. Je kan je dan afvragen waarom deze waarheden verbonden moeten zijn met het hart van Jezus. Was het niet genoeg om alleen de persoon van Christus te vereren?
Dit komt door de unieke symbolische kracht van het menselijk hart. In het symbolische denken van de mens is het hart het centrum van de lichaam-ziel-eenheid van de mens, het centrum van de binnenste geestelijke bewegingen van morele persoonlijkheid, de plaats van de grootste concentratie van menselijke innerlijkheid en het diepste verenigingspunt van goddelijke en menselijke liefde met Christus. (© Scheffczyk-Zentrum, Bregenz)
 
Liefde voor Jezus’ Heilig hart
 
Voor Moeder Julia betekende het Heilig Hart van Jezus de bron waaruit wij mogen putten en leven. Alhoewel de grote devoties tot het Heilig Hart van de 20ste eeuw, zo langzaam aan in onbruik raakten, was er bij Moeder Julia een heel grote liefde voor dit Hart van Jezus en voor zijn barmhartigheid. Onnoemelijk vele teksten van haar hand spreken hierover. Ze zag in de toewijding aan Jezus’ hart de kern van onze roeping als Geestelijke Familie van Het Werk en een bron van leven en vernieuwing voor de Kerk van de toekomst.
 
Wat is bijzonder aan de eerste vrijdag
 
Het was Jezus zelf die Maria Margareta Alacoque vroeg dat de Kerk zijn heiligste Hart zou eren. In het bijzonder vroeg Jezus de gelovigen om gedurende negen opeenvolgende maanden de communie te ontvangen op de eerste vrijdag. Het verzoek hield verband met een specifieke belofte die werd gedaan aan iedereen die de toewijding aan het Heilig Hart vereerde en bevorderde. Na de dood Maria Margareta verspreidde de praktijk van Eerste Vrijdag zich lanzaam maar zeker in de Kerk. Door vele latere heiligen en Pausen werd dit aangemoedigd.
»Meer dan de genade van mijn hart, beloof ik je dat mijn almachtige liefde aan al degenen die op de eerste vrijdag gedurende negen opeenvolgende maanden de communie zullen ontvangen, de genade van de definitieve bekering zal schenken: ze zullen niet sterven in mijn ongenoegen, noch zonder de sacramenten te ontvangen; en mijn Hart zal in dat laatste uur hun veilige toevlucht zijn. «
Belofte aan Maria Margareta Alacoque